Essay Om Sociale Medier

Essay Om Sociale Medier-66
En undersøgelse af medieforskerne Anne Scott Sørensen og Jakob Linaa Jensen fra 2010 (Tække

Tags: Uva Essay Prompts 2012Mba Essays EditEssay About How I Spent My WeekendThings Fall Apart Tragedy EssayCorrect My Essay For GrammarOcr Physics A CourseworkName Of Book In Essay

Facebook har for eksempel sin berømte like-funktion. Facebook er i dag et et sted, der primært bruges til at holde kontakten ved lige med venner og bekendte og holde sig opdateret om, hvad de laver. Det er den gensidige interpersonelle kommunikation, dialogen, der er i fokus på Facebook.En stor del af den fatiske kommunikation har karakter af Man glemmer imidlertid, at selv om smalltalken kan være uinteressant på indholdsniveauet, så er den ofte uhyre vigtig på relationsniveauet.Den uformelle snak om løst og fast viser, at vi er interesseret i at kommunikere med hinanden.del- og like-funktionen, der understreger at Facebook prioriterer den interpersonelle kommunikation.Facebook har udarbejdet et sæt regler for kommunikationen.Der er flere grunde til, at netop disse sociale medier er blevet så populære.De tilfredsstiller vores behov for at høre til i et fællesskab, vores behov for at være opdateret med hvad andre laver, og endelig tilfredsstiller de også vores behov for selvfremstilling – dvs. Navnet sociale medier er lidt misvisende, for alle medier, også de traditionelle massemedier, er grundlæggende sociale, i den forstand at de er en integreret del af det sociale liv.Men forbuddet mod nøgenhed har dog flere gange ført til anklager om, at Facebook begrænser ytringsfriheden.Der er eksempler på, at Facebook har censureret kunstværker eller vigtige historiske billeder, fordi der optræder nøgne mennesker i dem.Samtidig er kommunikationen på mange af de sociale medier, som vi senere skal se, netop karakteriseret ved at være af en særlig social, personlig og til tider endda privat art, som man ikke finder i samme omfang i de traditionelle medier. Hvad bruger I de sociale medier til, og hvad betyder de for jeres dagligdag? Gør rede for forskellene mellem de forskellige sociale medier I kender. Derfor er det ikke overraskende, at størstedelen af den kommunikation, der foregår på Facebook, har karakter af såkaldt .I det følgende vil vi koncentrere os om et lille udsnit af de sociale medier. Det var antropologen Bronislav Malinovski, der skabte betegnelsen fatisk kommunikation allerede i 1920'erne for at beskrive det fænomen, at en stor del af det, vi siger til hinanden, har det primære formål at skabe og fastholde kontakt.

SHOW COMMENTS

Comments Essay Om Sociale Medier

The Latest from gbo33.ru ©